Czym jest diament?

Diamenty 4C Edukacja

Diament jest najczystszą krystaliczną odmianą węgla, jest najtwardszym znanym minerałem na świecie (10 w skali Mohsa), odporny na działanie wszystkich kwasów i mieszanin utleniających.

Bardzo rzadkie występowanie diamentów oraz właściwości fizyczno-chemiczne przyczyniły się do powstania wielu legend i wierzeń przypisujących diamentom magiczne oraz nadprzyrodzone moce.

W połowie XX wieku został uzgodnione normy, dzięki którym możemy ocenić diamenty. Stworzone normy są akceptowalne na całym świecie, 4Cs jakości diamentów: Color (barwa), Clarity (czystość), Cut (szlif) oraz Carat (masa).

4Cs Color (barwa), Clarity (czystość), Cut (szlif) oraz Carat (masa).

Carat - Karat

Masa diamentów wyrażana jest w karatach metrycznych.
1 ct = 0.2 g oraz 1 ct = 100 pkt.

W języku jubilerskim każdy Carat dzielony jest na 100 punktów. Pozwala to na bardzo precyzyjny pomiar do setnego miejsca po przecinku. Jubiler może opisać wagę diamentu poniżej jednego carata przez jego „punkty”. Na przykład 0,25 carta, jako dwadzieścia pięć punktów lub Kamień 1,08 – jeden carat i osiem punktów.

Color - Barwa

Barwa jest jedną z najważniejszych cech diamentu mającym wpływ na jego wartość. Najpopularniejszą klasyfikacją jest klasyfikacja GIA (Gemological Institute of America), zawiera się pomiędzy literami D a Z. Gdzie D (najczystsza biel +) jest kamieniem bezbarwnym o najwyżej wartości. Natomiast Z o najwyższym nasyceniu kolorem żółtym.

D
EXC. WHITE +
E
EXC. WHITE
F
RARE WHITE +
G
RARE WHITE
H
WHITE
I
SLIGHTLY TINTED WHITE +
J
SLIGHTLY TINTED WHITE
K
TINTED WHITE +
L
TINTED WHITE
M
TINTED COLOUR
N-O
TINTED COLOUR
P-R
TINTED COLOUR
S-Z
TINTED COLOUR

Clarity - Czystość

Czystość jest kolejną cechą wpływającą na wartość diamentów. W klasyfikacji czystości brane są pod uwagę: ilość, wielkość, kształt oraz kolor cech wewnętrznych oraz zewnętrznych inkluzji. Ważnymi czynnikami są również struktura, miejsce występowania, widoczność oraz ich wpływ na brylancję.

Cut - Szlif

To właśnie właściwemu wykonaniu szlifu diamenty zawdzięczają swoje piękno-brylancję. Najczęściej stosowany kształt diamentów to szlif okrągły-brylantowy. Występują również szlify fantazyjne takie jak: markiza, łezka (gruszka) serce oraz inne.

Jakość szlifu określa się na podstawie następujących parametrów: proporcja szlifu, symetria oraz polerowanie. Przy ocenie wykończenia i proporcji szlifu przyjmuje się oceny: doskonała (excellent), bardzo dobra (very good), dobra (good), zadowalająca (fair) oraz słaba (poor).